Toestemming van Horsentral

Richtlijnen voor het gebruik van Merkattributen van Horsentral door derden

Gebruik van Merkattributen van Horsentral

Algemene informatie

Hoewel we graag alle verzoeken willen goedkeuren van gebruikers die een vleugje Horsentral willen toevoegen aan hun site, is het voor ons van het grootste belang om de reputatie van ons merk te beschermen als een objectieve en eerlijke leverancier van nieuwsbrieven en nieuwsbrief informatie. Dit betekent dat we veel verzoeken moeten afwijzen omdat sites impliceren dat ze worden gesteund door Horsentral of dat Horsentral op enige andere manier aan hen is gerelateerd. Hetzelfde is van toepassing als de handelsmerken, logo's, webpagina's, schermafbeeldingen of andere kenmerkende eigenschappen ('Merkattributen van Horsentral' of 'Merkattributen') worden geassocieerd met aanstootgevend materiaal, zoals vastgesteld door Horsentral.

Als gevolg hiervan vragen wij van u dat u schriftelijke toestemming heeft van Horsentral voordat u Merkattributen van Horsentral gebruikt. Deze Merkattributen kunnen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze Richtlijnen, onze Algemene voorwaarden en voor de specifieke doeleinden waarvoor Horsentral toestemming heeft gegeven. Als u een schriftelijke overeenkomst heeft met Horsentral waarin duidelijk staat aangegeven hoe u de Merkattributen kunt gebruiken, hoeft u dit goedkeuringsproces niet te doorlopen tenzij u iets anders wilt doen dan wordt toegestaan in uw huidige overeenkomst. Anders kunt u Merkattributen alleen gebruiken zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming als er helder en duidelijk wordt aangegeven op onze website dat u de Merkattributen kunt gebruiken zonder eerst toestemming te hebben verkregen, zoals het geval is met onze zoekvakken.

Als u onze Merkattributen gebruikt, moet u altijd de Regels voor correct gebruik volgen die zijn opgenomen in deze Richtlijnen.Daarnaast kan Horsentral u voorzien van schriftelijke vereisten voor het formaat, het letterbeeld, kleuren en andere grafische kenmerken van de Merkattributen van Horsentral. Als wij deze vereisten verstrekken bij de goedkeuring, moet u deze toepassen voordat u de Merkattributen gebruikt. Als we deze vereisten verstrekken nadat we u toestemming hebben gegeven, moet u deze implementeren binnen een redelijke termijn.

Goedkeuringsproces

Als u goedkeuring wilt aanvragen, vult u het Aanvraagformulier voor toestemming in en verzendt u dit naar ons met de informatie die is aangegeven in het formulier. Hoewel we zullen proberen binnen tien werkdagen te reageren, kunnen we dit niet garanderen. U kunt geen Merkattributen van Horsentral gebruiken tot we u uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

De toestemming om Merkattributen van Horsentral te gebruiken is afhankelijk van de informatie in uw aanvraag. Als het verwachte gebruik verandert, voor- of nadat Horsentral u toestemming heeft verleend, moet u uw aanvraag dienovereenkomstig aanpassen.

We kunnen u alleen toestemming geven voor het gebruik van Merkattributen van Horsentral. We kunnen u geen toestemming geven voor het gebruik van merkattributen van derden.

Algemene informatie over handelsmerken

Wat is een handelsmerk?

Een handelsmerk is een woord, naam, symbool of apparaat (of een combinatie van deze) dat in verband wordt gebracht met de producten of services van een bepaald persoon of bedrijf en waarmee deze producten en services kunnen worden onderscheiden van die van anderen. Een handelsmerk verzekert consumenten van duurzame kwaliteit met betrekking tot deze producten of services en draagt bij tot promotie.

Waarom is het belangrijk dat merken correct worden gebruikt?

Rechten op een handelsmerk kunnen voor onbepaalde tijd geldig zijn als de eigenaar het merk blijft gebruiken om producten en services herkenbaar te maken. Als handelsmerken niet correct worden gebruikt, kunnen ze verloren gaan en één van de belangrijkste activa van het bedrijf kan zijn waarde verliezen. Rechten kunnen niet alleen worden verloren door onjuist gebruik van een handelsmerk door de eigenaar, maar ook door onjuist gebruik van het handelsmerk door anderen.

Regels voor correct gebruik

Wat u moet doen:

 • Als u een handelsmerk van Horsentral gebruikt, moet u het handelsmerk onderscheiden van de tekst er omheen. Begin het handelsmerk met een hoofdletter, schrijf het handelsmerk volledig in hoofdletters of cursief, plaats aanhalingstekens rond het merk, gebruik een andere stijl of lettertype voor het merk dan voor de algemene naam.
 • Als u niet het volledige merk in hoofdletters schrijft, moet u er voor zorgen dat het net zo gespeld en geschreven is als in Horsentral-handelsmerken en voorgestelde algemene termen hieronder.
 • Gebruik het handelsmerk alleen als bijvoeglijk naamwoord, nooit als zelfstandig naamwoord of werkwoord, en nooit in het meervoud of in bezittelijke vorm.
 • Gebruik een algemene term na het handelsmerk, bijvoorbeeld: Horsentral-Paarden, Horsentral stallen, Horsentral online, Horsentral nieuwsbrieven.
 • Gebruik alleen illustraties die zijn goedgekeurd door Horsentral wanneer u logo's van Horsentral gebruikt.
 • Als u een Horsentral-logo op een webpagina gebruikt, moet er een minimale ruimte van 25 pixels zijn tussen de randen van het logo en andere grafische elementen of de tekst op uw webpagina.
 • Een niet-geregistreerd Merkattribuut van Horsentral moet normaal worden gevolgd door de letters TM of SM in superscript om aan te geven dat het bedrijf recht doet gelden op de handelsmerken in de term. Een geregistreerd Merkattribuut van Horsentral moet worden gevolgd door het symbool ® om aan te geven dat het een gedeponeerd handelsmerk is. In reclameteksten kunnen de rechten op het handelsmerk worden weergegeven in een voetnoot. Bijvoorbeeld door een sterretje naast het Merkattribuut van Horsentral te plaatsen en een passende melding te plaatsen onder aan de pagina waarop het sterretje voorkomt. Voorbeeld: *Horsentral is een handelsmerk van Horsentral Inc.

Wat u niet mag doen

 • Eén van de voorwaarden voor al het gebruik is dat u onze merken niet vrij mag bewerken. Dat mogen wij alleen. U mag geen enkel onderdeel van een Merkattribuut van Horsentral verwijderen, vervormen of wijzigen. Hieronder valt het aanpassen van een Horsentral-handelsmerk door bijvoorbeeld aanhalingstekens toe te voegen, woorden te combineren of af te korten zoals: Horsentralliscious, Horsentraly, GaHorsentralmania. U mag Horsentral-handelsmerken niet inkorten, afkorten of er acroniemen van maken.
 • Geef een Merkattribuut van Horsentral niet weer als het belangrijkste element op uw website.
 • Geef een Merkattribuut van Horsentral niet weer op een manier die een relatie of samenwerking met of een sponsoring of ondersteuning door Horsentral impliceert, of die redelijkerwijs kan worden uitgelegd als inhoud die geschreven is door of de mening bevat van Horsentral of werknemers van Horsentral.
 • Geef een Merkattribuut van Horsentral niet weer op een website die expliciete inhoud bevat, waarop gokken wordt gepromoot of waarop tabak of alcohol wordt verkocht aan personen onder de eenentwintig jaar of die op enige andere manier in strijd is met de van toepassing zijnde wetten.
 • Geef een Merkattribuut van Horsentral niet weer op een manier dat er volgens Horsentral sprake is van misleiding, onrechtvaardigheid, laster, smaad, inbreuk op rechten, minachting, obsceniteiten of anderszins onacceptabel gebruik.
 • U mag een Merkattribuut van Horsentral niet weergeven op een site die in strijd is met de wet of de regelgeving.
 • Geef een Horsentral-pagina niet in een frame of gespiegeld weer (dit geldt ook voor de pagina die verschijnt nadat op het Horsentral-logo is geklikt of bij gebruik van het Horsentral-zoekvak).
 • U mag Merkattributen van Horsentral niet opnemen in uw eigen productnaam, servicenamen, handelsmerken, logo' s of bedrijfsnaam.
 • U mag het uiterlijk van Horsentral niet kopiëren of imiteren, inclusief het uiterlijk van eigenschappen van Horsentral-webontwerp of Horsentral-merkverpakkingen, kenmerkende kleurencombinaties, typografische kenmerken, grafische ontwerpen, productpictogrammen of afbeeldingen verbonden met Horsentral
 • U mag geen merken, logo's, slogans of ontwerpen gebruiken die verward kunnen worden met onze Merkattributen.
 • Registreer Horsentral-handelsmerken niet als domeinnamen van het tweede niveau.
 • Gebruik geen Horsentral-handelsmerken op een manier die een algemene of beschrijvende betekenis kan hebben.
 • Rechten op handelsmerken verschillen per land. Sommige landen hebben zeer hoge geldboetes en civielrechtelijke straffen voor het onjuist gebruik van het registratiesymbool. Gebruik het registratiesymbool (®) daarom niet in landen waar het merk niet is geregistreerd.

Als u vragen heeft over het gebruik of wilt verzoeken om meer uitleg of toestemming, kunt u deze indienen via de onderstaande procedure:

Info@horsentral.com

Horsentral-handelsmerken en voorgestelde algemene termen

Handelsmerken

Horsentral™

Logo's

Horsentral-logo